راناlx(فروخته شد)

برند سایر خودروها
سال ساخت 1391
بیمه 6ماه
رنگ نقره ای
قیمت 129/000/000