تیگو5(97)فروخته شد

برند سایر خودروها
سال ساخت 1397
بیمه 8ماه
رنگ مشکی
قیمت 480/000/000