موسو ساینگ یانگ(فروخته شد)

برند سایر خودروها
سال ساخت 1382
بیمه 8ماه
رنگ بژ
قیمت 280/000/000 تومان