ام وی ام110(فروخته شد)

برند ام وی ام - mvm
سال ساخت 1392
بیمه 7ماه
رنگ
قیمت 57/000/000تومان