لیست ماشینها

مزدا3(فروخته شد)
مزدا3(فروخته شد)
ساخت 1389
قیمت 540/000/000
بیشتر
جک اس5(فروخته شد)
جک اس5(فروخته شد)
ساخت 1397
قیمت 580/000/000
بیشتر
پاترول(فروخته شد)
پاترول(فروخته شد)
ساخت 1381
قیمت 260/000/000 تومان
بیشتر
سمند ال ایکس(فروخته شد)
سمند ال ایکس(فروخته شد)
ساخت 1391
قیمت 120/000/000
بیشتر
موسو ساینگ یانگ(فروخته شد)
موسو ساینگ یانگ(فروخته شد)
ساخت 1382
قیمت 280/000/000 تومان
بیشتر
تیگو5(97)فروخته شد
تیگو5(97)فروخته شد
ساخت 1397
قیمت 480/000/000
بیشتر
ام وی ام110(فروخته شد)
ام وی ام110(فروخته شد)
ساخت 1392
قیمت 57/000/000تومان
بیشتر
راناlx(فروخته شد)
راناlx(فروخته شد)
ساخت 1391
قیمت 129/000/000
بیشتر
اپتیما(فروخته شد)
اپتیما(فروخته شد)
ساخت 2015
قیمت 663000000تومان
بیشتر
ریو2014(فروخته شد)
ریو2014(فروخته شد)
ساخت 2014
قیمت 330/000/000
بیشتر
تیگو5(98)فروخته شد
تیگو5(98)فروخته شد
ساخت 1398
قیمت 540/000/000
بیشتر
برلیانس(کراس)فروخته شد
برلیانس(کراس)فروخته شد
ساخت 1395
قیمت 250/000/000
بیشتر